BNA Amsterdam

Bijsluiter voor alle Kamagra 100mg varianten

De bijsluiter voor Kamagra 100mg is van toepassing op de Kamagra tabletten, bruistabletten, oraljelly, polo en Chewable soft tabletten. Voor Super Kamagra is een andere bijsluiter van toepassing. Bovengenoemde toepassingen van Kamagra bevatten allen 100mg van de werkzamestof Sildenafil Citraat.
Wanneer u van plan bent te gaan starten met het gebruiken van Kamagra dient u onderstaande bijsluiter in zijn geheel en zorgvuldig door te nemen. Bij twijfel dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts of dokterpost voordat u het middel daadwerkelijk gaat innemen. In deze bijsluiter behandelen we:
• Wat is Kamagra voor geneesmiddel? • Waar word Kamagra 100mg voor toegepast? • Wat moet ik weten voor ikKamagra inneem. • Hoe neem ik Kamagra 100mg precies in? • Enkele Kamagra bijwerkingen • Hoe bewaart ik Kamagra 100mg ?
Aanvullende informatie
Kamagra is een merk, de actieve stof in het geneesmiddel is 100mg Sildenafil citraat. Het middel word geproduceerd door de Farmaceut Ajanta Pharma uit Mumbai, India. In de afgelopen jaren wist deze farmaceut een jaar omzet te behalen van meer dan 90 miljoen dollar met de verkoop van het middel Kamagra en groeide daarmee de onzet van Viagra van pfizer ruimschoots voorbij.

Kamagra is dan ook het nummer 1 erectiemiddel van dit moment in Europa.
De werking van Kamagra is identiek aan die van het middel Pfizer Viagra®. Kamagra is een zogenaamde generieke variant van het middel Pfizer Viagra®, zoals Caverta, Veega en Silagra dit ook zijn. Er word weleens beweerd dat Kamagra minder bijwerkingen zou hebben dan Viagra, dit is een fabel ten behoeve van de marketing.

Beiden middelen bevatten een identieke samenstelling aan werkzamestoffen en zullen dus een zelfde bijwerking veroorzaken wanneer er sprake is van bijwerkigen natuurlijk. In ons artikel over kamagra bijwerkingen leest u meer over de soorten en mate van bijwerkingen die u kunt verwachten van Kamagra.
De fabrikant van Kamagra is in staat het middel voordelig te maken door verscheidenen redenen. Omdat er reeds een patent verstreken is op het middel zijn er geen dure onderzoeken en test procedures nodig om het middel op de markt te mogen brengen. Het proces van de productie is het enige dat geregistreerd dient te zijn om de generieke equivalent van het middel Viagra op de markt te kunnen brengen.

Is een voorwaarde om het medicijn als goedgekeurd medicijn op de markt toe te kunnen laten dat het productie proces garant staat voor een volledig identiek erectiemiddel als eind product aan de originele voormalig gepatenteerde variant Viagra.
Na het afronden van het geregistreerde productie proces word er dus vastgesteld of er een identieke samenstelling aan actieve werkstoffen word waargenomen in Kamagra.
Wat is Kamagra® en wat word met Kamagra behandeld?
Kamagra® is een medicijn dat tot de geneesmiddelen fosfodiësterase-type 5-remmers hoort en heeft ten diepste als doel het ontspannen van bloedvaten (met name de spierwanden van bloedvaten) waardoor er een grotere bloedstroom de bloedvaten kan instromen. Dit gebeurd metname wanneer het lichaam in staat van opwinding verkeerd bij inname van een dosis groter dan 50mg, in dit geval zullen de bloedvaten van de penis zich vullen met bloed waardoor een volle erectie het gevolg is. Deze toepassing word met name gebruikt ter behandeling van erectiestoornissen.

Wanneer er een dosis van 20mg word genomen van het middel kamagra zullen met name de bloedvaten in de rechthardkamer zich ontspannen, deze toepassing word metname ingezet ter behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.
Belangrijke informatie voor u Kamagra® inneemt?
Neem geen Kamagra® als:
• Wanneer u medicijnen gebruikt waarin nitraten zijn verwerkt, dit zijn in de regel medicijnen die worden ingezet ter behandeling van hart kwalen en/of pij op de borst. Ook wanneer u middelen gebruikt zoals poppers die stikstofmonoxide afgifte veroorzaken is het gebruik van Kamagra ten strengste afgeraden. Kamagra® kan in beide gevallen de werking van de middelen vermeervoudigen waardoor een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

Wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt en u heeft het verlangen kamagra te gebruiken dan is het een absolute eis dat u overleg hebt met een arts VOORDAT u kamagra gaat gebruiken. Ook adviseren wij u bij twijfel een arts of apotheker te raadplegen.
• Wanneer u een allergie heeft voor of ooit een allergische reactie heeft gehad voor Sildenafil Citrate dan wel één van de andere bestanddelen van Kamagra.
Wees extra voorzichtig met Kamagra® en raadpleeg bij twijfel een arts wanneer u:
• Ernstige leverproblemen heeft (zoals hepatitis o.a.) • Ernstige hart problemen heeft of heeft gehad • Ooit een beroerte of Tia heeft gehad. • Wanneer uw bloeddruk laag is. • U enige afwijking heeft aan uw hoornvliezen/ogen of ooit gehad.
In sommige gevallen is het verstandig uw wens kamagra te gebruiken te overleggen met uw behandelend arts. Op deze wijze voorkomt u dat u risico’s neemt waarmee u uw gezondheid in gevaar brengt en eventuele extra schade daarbij aan uw lichaam. Doe dit altijd in gevallen van:
• Bij sikkelcelanemie ( een disfunctioneren in de rode bloedcellen). • Bij leukemie (bloedcelkanker) • Bij multipel myeloom (beenmergkanker) • Bij een misvorming van de penis. • Bij een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
Speciale voorzorgen voor kinderen
Kamagra gebruik is niet tiegestaan door personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dit ook niet met toestemming van ouders. Kamagra gebruiken wanneer een lichaam nog niet volgroeid is kan tot lichamelijke schade leiden.
Speciale maatregelen wanneer u klachten heeft aan nieren of lever
• Bij klachten aan nieren of lever kan een arts u adviseren een lagere dosis kamagra te gebruiken (bijv: 50mg) als maximum.
Past u op wanneer u nog ander medicijnen tot u neemt
Wanneer u kamagra koopt en nog andere medicijnen gebruikt adviseren wij u een apotheker te raadplegen en navraag te doen of de medicijnen die u reeds gebruikt een probleem zullen opleveren wanneer u deze combineerd met kamagra (sildenafil citraat) in een dosis van 100mg. We adviseren u altijd de reactie van uw apotheker serieus te nemen en eventueel advies op te volgen.
U mag GEEN Kamagra® nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
proteaseremmers (medicijnen ter behandeling van HIV) alfablokkers (medicijnen ter behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen)
Gebruik van Kamagra® met voedsel en drank
Wanneer Kamagra® met vetrijk voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat Kamagra® gaat werken. Kamagra® mag absoluut niet worden genomen in combinatie met alcoholische dranken. Drink bij gebruik van kamagra altijd voldoende, bij voorkeur water.
Zwangerschap en borstvoeding
Kamagra® is geschikt voor gebruik door vrouwen die borstvoeding geven.
Rijvaardigheid besturen van machines
Voordat u deelneemt aan het verkeer of een machine gaat besturen dient u zich bewust te zijn van het feit dat u kamagra heeft genomen en zeker te zijn dat u geen bijwerkingen als duizeligheid of vermindert zicht ervaart.
Verdere allergene reacties op Kamagra®
Wanneer u een allergie heeft voor lactose houdende producten dient u een arts te raadplegen voordat u kamagra gebruikt.
Hoe neem ik Kamagra® in?
Afhankelijk van de door u gekozen toepassing neemt u kamagra oraal in: • De kamagra 100mg tablet slikt u in zijn geheel door met water. • Kamagra oral jelly slikt u door. • kamagra kauw tablet kauwt u fijn en slikt u door. • Kamagra bruis lost u op in een glas water en drinkt u op. • kamagra polo kauwt u fijn en slikt u door.
Afhankelijk van de bovengenoemde toepassingen doet u dit ongebeer 15 tot 45 minuten voordat resultaat gewenst is. Wanneer u vlak voor inname nog een maaltijd hebt genomen en dan met name een vetrijke maaltijd dan zal de werking van kamagra minder sterk zijn en tevens zal er een langere periode overheengaan voordat het gewenste effect is bereikt.
Wanneer u een grote hoeveelheid alcohol hebt gebruikt kan er (naast dat u een risico neemt van lichamelijke schade) ook een matige werking zijn van het middel kamagra.
Neem Kamagra® niet meer dan één keer een dosis van 100mg per 24 uur.
Wanneer u perongeluk teveel hebt genomen of meer dan voorgeschreven?
Een dosering van meer dan 100mg van de werkzamstof Sildenafil zal niet zorgen voor een beter of langduriger resultaat. Wel bestaat de kans dat bijwerkingen in heftigere mate zullen optreden. Wanneer u meer dan 100mg kamagra in 24 uur heeft ingenomen dient u uw arts te raadplegen en te informeren.
Kamagra® hoe moet ik dat bewaren?
U dient kamagra ten allen tijden buiten het bereik van kinderen te houden! Ook dient het bewaard te worden in een koele omgeving (bij voorkeur onder 30 graden). We adviseren u kamagra altijd te bewaren in de originele verpakking zodat vocht geen invloed kan hebben op het middel.

Let u bij het gebruiken van kamagra altijd op de houdbaarjheidsdatum, deze kunt u vinden op de blister waarin kamagra is verpakt.
Exacte ingrediënten Kamagra®
Elke tablet kamagra bevat 100 mg sildenafil citraat. De andere ingrediënten zijn: microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat,natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijnaluminiumlak (E132).

Geef een reactie