BNA Amsterdam

Levitra bijsluiter

Wat u moet weten
Deze bijsluiter geeft algemene informatie over Levitra 5 mg, 10 mg en 20 mg. Lees voordat u dit erectiemiddel gaat gebruiken altijd de Levitra bijsluiter in de verpakking aandachtig door. Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog vragen?

Raadpleeg dan een arts of apotheker.
In deze Levitra bijsluiter:
1. Wat is Levitra en waarvoor wordt het gebruikt?
Levitra is een erectiemiddel. Het wordt gebruikt bij erectiestoornissen, ook wel impotentie of erectiele disfunctie (ED) genoemd. Bij deze aandoening blijft de penis slap, ondank seksuele prikkeling.

Geslachtsgemeenschap of andere bevredigende seksuele handelingen zijn daardoor niet mogelijk. De werkzame stof in dit erectiemiddel is vardenafil, een medicijn dat het erectievermogen van de penis tijdelijk herstelt. Hierdoor ontstaat er bij seksuele opwinding weer een normale erectie.
2. Wat u moet weten voordat u Levitra inneemt
Houd bij het gebruik van Levitra rekening met het volgende:
Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor vardenafil, als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten, indien u lijdt aan bepaalde hart- en leveraandoeningen, of als u een lage bloeddruk of een ernstige oogafwijking heeft.
Dit geneesmiddel kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen. Meld de arts tijdens het online consult welke andere medicijnen u gebruikt.
Als u Levitra inneemt na een zware maaltijd, kan dit de werking vertragen.
Bij gebruik van dit middel kunnen bijwerkingen als duizeligheid optreden. Houd hier rekening mee als u deel wilt nemen aan het verkeer.
Raadpleeg de Levitra bijsluiter die u vindt op de productpagina voor meer informatie, of lees hier waar u nog meer rekening mee moet houden. 3. Hoe wordt Levitra ingenomen?
Levitra is een tablet die een half uur voor de geslachtsgemeenschap moet worden ingenomen met wat vloeistof. Deze erectiepil werkt ongeveer vier tot vijf uur lang, en alleen in combinatie met seksuele opwinding. Slik Levitra voor een snelle werking bij voorkeur op een lege maag. Neem nooit meer dan 1 tablet per etmaal en gebruik dit geneesmiddel niet iedere dag (maximaal driemaal per week) om ernstige bijwerkingen te voorkomen.

Drink weinig of geen alcohol bij gebruik van dit geneesmiddel.
4. Mogelijke bijwerkingen
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken: Mogelijke bijwerkingen zijn:
hoofdpijn
blozen
maagdarmklachten
duizeligheid
storingen in het gezichtsvermogen (wazig zicht, afwijkende kleurwaarneming, overgevoeligheid voor licht)
Niet iedereen krijgt last van bijwerkingen. dit kan per persoon verschillen. De ene gebruiker ondervindt meer bijwerkingen dan de andere gebruiker. Lees de volledige lijst van bijwerkingen in de Levitra bijsluiter.

5. Hoe bewaart u Levitra?
Houd dit erectiemiddel buiten bereik van kinderen. Bewaar dit geneesmiddel in originele verpakking en bescherm het tegen hoge temperaturen en vocht. Gebruik Levitra niet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.
6. Aanvullende informatie
Levitra is een filmomhulde tablet met een oranje kleur. Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof vardenafil en is in diverse sterktes verkrijgbaar. Raadpleeg de Levitra bijsluiter in de verpakking voor de overige bestanddelen van dit geneesmiddel.

Hierin leest u ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.
Let op: bovenstaande informatie is slechts beknopt en onvolledig. De informatie is afkomstig van openbare bronnen, dokters, apotheken en/of bijsluiters en bevat nimmer een (eigen) mening, opinie of advies van Dokteronline. Voor gedetailleerde informatie over eventueel genoemde producten en bijwerkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende bijsluiter.

Geef een reactie