BNA Amsterdam

Viagra bijsluiter

Deze Viagra bijsluiter geeft algemene informatie over Viagra 25 mg, 50 mg en 100 mg. Lees de bijsluiter Viagra aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Raadpleeg een arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft.

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef medicijnen nooit door aan anderen: het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde klachten hebben als u.
In deze Viagra bijsluiter:
1. Wat is Viagra en waarvoor wordt het gebruikt?
Viagra is een erectiemiddel uit de groep fosfodiesterasreremmers. Het wordt voorgeschreven bij erectiestoornissen, ook wel impotentie genoemd. Bij erectiestoornissen wordt de penis ondanks seksuele opwinding niet of slechts korte tijd stijf, waardoor geslachtsgemeenschap niet mogelijk is. De werkzame stof is sildenafil, een stof die de aanmaak van het enzym fosfodiesterase remt.

Dit enzym hindert het erectieproces: het breekt de vaatverwijdende stoffen die nodig zijn voor een erectie te vroeg af. Door het fosfodiesterase-enzym tijdelijk uit te schakelen herstelt het erectievermogen. De penis kan weer goed volstromen met bloed waardoor er bij seksuele opwinding een normale erectie kan ontstaan.
2. Wat u moet weten voordat u de pil inneemt
Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden, voordat u Viagra gebruikt. De pil kan bepaalde wisselwerkingen veroorzaken in combinatie met andere geneesmiddelen. Gebruik het middel niet als u medicijnen slikt die nitraten bevatten.

Daarnaast mag u de impotentiepil niet slikken als u gevoelig bent voor de stoffen die de pil bevat of als u last heeft van hartproblemen. Lees hier meer informatie over wanneer u de pil niet mag gebruiken .
3. Hoe wordt Viagra ingenomen?
Viagra is verkrijgbaar in diverse sterktes. De gebruikelijke aanvangsdosis is 1 tablet à 50 mg. Een arts kan echter ook beslissen dat u de tabletten met een afwijkende sterkte (25 mg of 100 mg) moet gebruiken. De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt met wat vloeistof.

Doe dit ongeveer een uur tot een halfuur voor aanvang van de seksuele handelingen zodat de tablet de tijd heeft om in te werken. Bij inname op een volle maag kan het iets langer duren voordat het effect van Viagra merkbaar is. Om ernstige bijwerkingen te voorkomen mag de pil niet vaker dan eenmaal per dag en maximaal driemaal per week worden ingenomen. Houdt u zich aan de voorgeschreven dosering.

Merkt u dat Viagra niet goed of juist te sterk werkt, neem dan contact op met een arts.
4. Mogelijke bijwerkingen
Net als andere geneesmiddelen kan Viagra bijwerkingen veroorzaken, alhoewel niet iedereen hier last van krijgt. De bijwerkingen kunnen zijn:
hoofdpijn
blozen
maagdarmklachten (bijvoorbeeld misselijkheid, buikpijn, diarree)
duizeligheid
Storingen in het gezichtsvermogen (wazig zicht, afwijkende kleurwaarneming, overgevoeligheid voor licht)
Lees de Viagra bijsluiter voor een volledig overzicht van bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u het medicijn?
Houd Viagra altijd buiten bereik van kinderen. Viagra moet in de originele verpakking bewaard worden. Bescherm Viagra tegen hoge temperaturen en vocht. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld.

Oude of ongebruikte medicijnen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Breng de medicatie in plaats daarvan naar een apotheek.
6. Aanvullende informatie
Viagra wordt geproduceerd door Pfizer. De filmomhulde tabletten zijn te herkennen aan de blauwe kleur, de diamantvorm en het Pfizer-logo. Viagra bevat de werkzame stof sildenafil en is verkrijgbaar in diverse sterktes (25 mg, 50 mg, 100 mg). De overige bestanddelen van dit geneesmiddel zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).
De Viagra bijsluiter bevat meer informatie over de fabrikant en vergunninghouder per land. Let op: bovenstaande informatie is slechts beknopt en onvolledig. De informatie is afkomstig van openbare bronnen, dokters, apotheken en/of bijsluiters en bevat nimmer een (eigen) mening, opinie of advies van Dokteronline.

Voor gedetailleerde informatie over eventueel genoemde producten en bijwerkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende bijsluiter.

Geef een reactie